Kontakt

ul. Dyrekcyjna
50-528 Wrocław

tel 519107111

 

e-mail: biuro@solarokna.pl

Świadczymy usługi dla firmi i instytucji,

Pracujemy zdalnie prosimy o  kontakt tefoniczny pod nr 519107111


JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE SOBOWE

 

1) Zakres danych: w zwiazku z zawarciem umowy mozemy przetwarzac nastepujace kategorie Panstwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane korespondencyjne, dane dot. zawartych umow, dane finansowe, w tym numer rachunku bankowego.

2) Administrator: Administratorem Panstwa danych osobowych jest SOLAR SP Z OO
3) Cele i podstawa przetwarzania:
W zwiazku z tym, ze zawarli Panstwo z nami umowe, Panstwa dane osobowe sa przetwarzane w nastepujacym celu:

  1. a) realizacji zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

  2. b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisow prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

  3. c) naszych wewnetrznych celow administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnetrznego, bedacych realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. d) archiwalnym (dowodowym) bedacym realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby

    wykazania faktow (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami bedacego realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Odbiorcy danych: odbiorcami Panstwa danych osobowych beda: podmioty upowaznione do przewarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow prawa oraz w wyjatkowych przypadkach, zwiazanych np. ze złozeniem przez Panstwa reklamacji – odbiorcami danych (dane identyfikacyjne oraz korespondencyjne) moga byc producenci okien, tacy jak m.in. Dobroplast Fabryka Okien sp. z o.o. z siedziba w Starym Laskowcu.

5) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgode mozemy przetwarzac do czasu, az wycofaja Panstwo wyrazona w tym zakresie zgode lub ustalimy, ze sie zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych mozemy przetwarzac do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesow stanowiacych podstawe tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panstwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie mozemy przetwarzac przez okres nie dłuzszy niz okresy przedawnienia roszczen wynikajace z przepisow prawa cywilnego oraz okresy przedawnienia zobowiazan podatkowych wynikajace z przepisow prawa podatkowego.

6) Pouczenie o prawach: przysługuje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

7) Prawo do skargi: przysługuje Panstwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja Panstwo, iz przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza przepisy RODO.

8) Prawo do sprzeciwu: w kazdej chwili przysługuje Panstwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyzej. Przestaniemy przetwarzac Panstwa dane w tych celach, chyba ze bedziemy w stanie wykazac, ze w stosunku do tych danych istnieja dla nas wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktore sa nadrzedne wobec Panstwa interesow, praw i wolnosci, lub dane beda nam niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

9) Panstwa dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu zwiazanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

10) Cofniecie zgody: W kazdej chwili przysługuje Panstwu prawo do wycofania swojej zgody w formie pisemnej lub pod adresem e-mail biuro@solarokna.pl, bez podania przyczyny, a takze bez wpływu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objetym uprzednio wyrazona zgoda, chyba ze istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania danych osobowych, wynikajaca z przepisow prawa europejskiego lub prawa polskiego.

                                                   Prezes Zarządu : Jolanta Jarosz